Na stronie internetowej http://meteor24.pl wœród innych ofert noclegowych znajduje się również oferta naszych pokoi goœcinnych. Zostaliœmy wyróżnieni żółtym słoneczkiem, które oznacza Gwarancję Satysfakcji.

Copyright 2009-2012 © Business Manage. Wszelkie prawa zastrzeżone. pozycjonowanie w google